Progenitors, menors i xarxes socials progenitor Progenitors, menors i xarxes socials 95cdfeef   

Progenitors, menors i xarxes socials

El gran increment de la utilització de les xarxes socials per una gran majoria de ciutadans, ha plantejat i planteja diverses qüestions que el dret i el legislador han de donar-hi resposta. Sens dubte, una d’elles afecta als menors i a la utilització de la imatge d’aquests en les xarxes socials (facebook, twitter etc ), per part d’un dels progenitors sense el consentiment de l’altre.

Pot o no pot un dels progenitors penjar fotografies i vídeos dels seus fills sense aquest consentiment?

Per respondre aquesta pregunta cal tenir en compte les diferents normes que regulen el dret a la pròpia imatge i en aquest sentit, l’article 5-f de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal estableix que la representació fotogràfica del menor és una dada de caràcter personal i, de tal manera, la disposició de la imatge d’una persona a través de la fotografia o la filmació requereix la seva autorització (articles 2 i 3 de la Llei Orgànica sobre protecció civil del dret a l’Honor, a la intimitat Personal i Familiar i la Pròpia Imatge i article 6 de la ja esmentada Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal). I, òbviament, aquest consentiment en el cas dels menors, ha de ser atorgat pels seus progenitors. Tots dos, no un de sol.

I això perquè la representació legal del menor l’ostenten ambdos progenitors en quan son titulars de la potestat parental. El Codi Civil de Catalunya estableix en el seu article 236-8 que aquesta potestat parental s’ha d’exercir “de manera conjunta, llevat que acordin una altre modalitat o que les Lleis o l’autoritat judicial disposin una altra cosa”.

I aquesta és la resposta a la pregunta: ja que en la majoria dels casos de progenitors separats o divorciats, la potestat parental es compartida, la publicació de fotos o filmacions del fill en les xarxes socials requerirà, sense dubte, el consentiment tant del pare com de la mare i en cas de discrepància, el progenitor que les vulgui publicar, haurà d’acudir a la via judicial per aconseguir l’autorització.

Si té cap consulta o vol més informació sobre drets d’matge i protecció de dades en les xarxes socials, no dubti en contactar-nos.

 

Jaume Ricart Torrent

Soci de Quatre Advocats