Societat Civil Privada SCP scp Nova fiscalitat de les societats civils (SCP) llei transp 5506c79e1c6e7

La llei 27/2014 de 27 de novembre canviarà la fiscalitat de les societats civils

Nova fiscalitat de les societats civils (SCP)

La societat civil (SCP) és una forma societària que han utilitzat de manera habitual els autònoms per portar a terme la seva activitat professional i que fins ara no és subjecte passiu de l’impost de societats ni de l’IRPF. Els rendiments obtinguts per la SCP són objecte d’atribució als socis mitjançant el règim d’atribució de rendes establert a la llei de l’IRPF.

La llei 27/2014 de 27 de novembre de l’impost de societats canviarà aquest esquema a partir del dia 1 de gener de 2016, quan entrarà en vigor la modificació del règim fiscal de les Societats Civils amb objecte mercantil. D’acord amb aquesta modificació, les SCP passaran a tributar per l’impost de societats amb tot el que això pot suposar: major tributació, portar llibres comptables, inscripció dels comptes al registre mercantil, etc.

Si tenim en compte que aquestes obligacions són les mateixes que es demanen a les societats limitades (SL) i que aquestes societats tenen, com el seu nom indica, la responsabilitat dels socis limitada a les seves aportacions, entenem que no té cap sentit seguir utilitzant les SCP amb objecte mercantil, ja que la responsabilitat en aquestes societats és il·limitada. La senzillesa inherent a la creació i funcionament de les SCP queda totalment diluïda i no serà convenient recomanar aquesta forma societària per iniciar un petit negoci o activitat professional.

S’ha previst un règim transitori que permetrà la transformació de les Societats Civils Privades en societats de responsabilitat limitada o la seva dissolució i liquidació amb beneficis fiscals. Esperem que la Direcció General de Tributs ens vagi aclarint ben aviat els dubtes que aquesta modificació planteja.

Si vols més informació sobre societats i ajuda per l’elecció de la teva forma societària, contacta’ns.

Jaume Marquès – Soci Quatre Advocats