L'autònom que treballa des de casa podrà deduir-se les despeses d'aigua, llum i telèfon autònom L’autònom que treballa a casa pot deduir les despeses del domicili 1379327398 471712 1379332576 noticia normal 300x199

L’autònom que treballa des de casa podrà deduir-se les despeses d’aigua, llum i telèfon

Fins ara, els autònoms que treballaven a la seva vivenda únicament podien, segons l’Agència Tributaria, desgravar-se aquelles despeses derivades de la titularitat de la vivenda, i per tant, l’IBI, la taxa de residus i la quota de la comunitat de propietaris.

És cert que molts, a més d’aquestes despeses, es desgravaven les despeses reals a les que feien front per duu a terme la seva professió com aigua, llum, gas o telèfon de la vivenda (en la proporció als metres quadrats que tenien afectats per la seva activitat), responent l’Agència Tributaria amb declaracions paral·leles, doncs consideraven que aquests despeses no es podien desgravar. En aquest sentit, trobem moltes sentències que donaven la raó als autònoms, però és clar, exclusivament aplicables a l’autònom que acudia a la via judicial contra l’Administració.

Davant aquesta qüestió, l’Agència Tributaria presenta un recurs d’unificació de criteri davant el Tribunal Econòmic-Administratiu Central (TEAC) que va ser resolta el passat 10 de setembre, la qual determina que, un autònom es podrà deduir aquestes despeses sempre que les assumeixi per realitzar la seva feina.

L’altre problema que no queda resolt és quina quantia d’aquella despesa es podrà deduir. Fins ara l’Agència Tributaria permetia (respecte a les despeses que es podien desgravar) la desgravació en funció dels metres quadrats destinats a l’activitat professional, proposant el TEAC un criteri que combina els metres quadrats i els dies laborables i les hores en que es treballi dins la vivenda.

Considerem que el criteri més encertat hagués estat en que el TEAC hagués permès desgravar les subministres en funció de l’espai de la vivenda que es destina a l’activitat professional, doncs està clar que el criteri adoptat pel TEAC portarà més que un problema (com comprovarà l’autònom que no tots els mesos treballa les mateixes hores? I si decideix treballar algun cap de setmana?).

Això sí, per poder desgravar-se aquestes despeses l’autònom haurà de provar que el consum que es dedueix té un ús per l’activitat professional que realitza.

 

Si vols més informació sobre les deduccions dels autònoms o de gestions amb l’Agència Tributària, no dubtis a contactar-nos.

 

Susana Vicente

Sòcia de Quatre Advocats