Dret Civil

 • Obligacions y Contractes.
 • Responsabilitat civil.
 • Indemnitzacions.
 • Desnonaments.
 • Reclamacions impagats.
 • Compra-venta d’immobles.
 • Immobles – Construcció, Obra nova i Divisió Horitzontal.
 • Arrendaments – Desnonaments.
 • Tràmits Registrals.
 • Dret Hipotecari.

Dret de Famíla

 • Separacions – Divorcis.
 • Procediments de parelles de fet.
 • Actualitzacions i execucions de pensions.
 • Assistència jurídica a la víctima de violència.
 • Herències – legítimes.
 • Incapacitacions i institucions de la protecció de la persona.

Dret Penal

 • Assistència al detingut i a l’imputat.
 • Denuncies i querelles.
 • Violència de gènere.
 • Assistència a la víctima.
 • Judicis de faltes.
 • Assistència al menor.
 • Dret penitenciari.